โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนผู้กำกับลูกเสือ

โรงเรียนบ้านเปียงหลวงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ทางการลูกเสือหลักสูตรทบทวนผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ โดยนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีนายอำนาจ บำเรอจิตต์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านเปียงหลวงเป็นประธาน มีนายวีรยุทธ์ นันทขว้าง เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวน ผู้กำกับลูกเสือ สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ในอำเภอเวียงแหง ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเปียงหลวง วันที่ 9-10 มิถุนายน 2565

Add Comment