วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านกองลม ครบ 7 รอบ 84 ปี พร้อมทำบุญสร้างบันไดทางขึ้นศาลครูบาวงศ์และศาลพระภูมิ ประจำโรงเรียน โดยมีนายสีดา สันนิถา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกองลม หมู่ 2 ต.เมืองแหง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเวียงแหง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอ รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment