การประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่าย ครั้ง1 12 พ.ค 65

ประชุมผู้ปกครอง และประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านกองลม ครั้ง1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12 พ.ค 65 โดยมีนายเพิก พงษ์ไทยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี

Add Comment