บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2565 – 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) กรุงเทพมหานคร

Add Comment