พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านกองลม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี

Add Comment