การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยนางสาวเขมณิกา อมรศักดิ์ และนางสาวพรทิพย์ เงินสัจจา คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร70 ปีทรงครองราชย์ โรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment