มอบของที่ระลึก”กระปุกออมทรัพย์ A-School Bus”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.สาขาเวียงแหง) ได้มอบของที่ระลึก”กระปุกออมทรัพย์ A-School Bus” ให้แก่นักเรียนที่รักการออม

Add Comment