ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป

ดูประกาศผลได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1U02yfreNrgEEUG6tXACEKHZwVaQ3af1t/view?usp=sharing

Add Comment