พิธีสืบชะตาหลวง เมืองเวียงแหง

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกองลม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาหลวง เมืองเวียงแหง และประดิษฐานพระพุทธประทานเวียงแหงสมปรารถนา โดยมีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

Add Comment