ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้านค้าและพนักงานบริการทั่วไป

ดูรายละเอียดได้ที่: https://drive.google.com/file/d/13oKr6Af3fbdO39Cyi2ApC-W3HGYBjFcq/view?usp=sharing

Add Comment