วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือภายในประเทศไทย นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลมได้นำตัวแทน นักเรียน คณะครู บุคคลากร จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ โดย นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม ประธานในพิธีได้วางพวงมาลา และถวายราชสดุดี

Add Comment