ผ้าห่มเพื่อน้อง

ตัวแทนบริษัทนิยมพานิช จำกัด ได้มอบผ้าห่มให้นักเรียน โรงเรียนบ้านกองลม โดยมี นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับมอบ

Add Comment