ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ครั้งที่ 3

“โครงการ ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ครั้งที่ 3” ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแหง ร่วมกิจกรรม โครงการ ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ครั้งที่ 3 เดินการกุศล โดยเส้นทางบ้านหลักแต่ง – ข่วงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(บ้านปางควาย) เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษาของอำเภอเวียงแหง

Add Comment