ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยครั้ง 3 “ ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

เนื่องด้วยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยครั้ง 3 “ ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเวียงแหงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษาของอำเภอเวียงแหง เป็นประจำทุกปี นั้น ในปีการศึกษานี้

สมาคมฯ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ร่วมกิจกรรมก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ร่วมเดินการกุศล ร่วมกิจกรรมโรงทาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนเสื้อการกุศลในราคาตัวละ 200 บาท โดยติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านกองลม, สมาคมฯ หรือ ผอ.เพิก พงษ์ไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม 081-1645574

👉. สั่งซื้อเสื้อและโอนเงินได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาเวียงแหง ชื่อบัญชี “เงินรอจ่ายกิจกรรมโรงเรียนบ้านกองลม” เลขบัญชี 020310968035

👉. ท่านสามารถรับเสื้อได้ที่โรงเรียนบ้านกองลม หรือหน่วยงานที่ต้นสังกัดที่ท่านสั่งซื้อ🙏 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ครับ/ค่ะ

Add Comment