ประกาศงดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site)

ดูประกาศโรงเรียนบ้านกองลม เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ (On-site) ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1gbBXXyXlyNENyxdFV5Ce8ccOd43Ge-TO/view?usp=sharing

Add Comment