กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านกองลม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็นสองช่วงเวลา คือภาคเช้า ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และภาคบ่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ หอประชุมใต้ร่มพระบารมี ด้วยความอบอุ่นและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจ ทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

Add Comment