ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

คลิกเพื่อดูประกาศ https://drive.google.com/file/d/1KgDuAYsHtOGO7Q8tTY62Lp6RqSg15YFU/view?usp=sharing

Add Comment