การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม

ด้วยโรงเรียนบ้านกองลมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ที่ ศธ 04049/ว2235 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้าง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนบ้านกองลมได้รับจัดสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จำนวน 1 อัตรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1GwE4RH96jB3F8aSAyO9K-y6v2b_vEuWL/view?usp=sharing

Add Comment