พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิม ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย (อนุบาล3) จำนวน 40 คน และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น กนกโชติวรากุล ‘ 82 จำนวน 64 คน ที่ได้จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และมอบรางวัลแก่สภานักเรียน รางวัลนักเรียนที่มีจิตอาสา มีความสามารถต่างๆ โดยมีผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

Add Comment