พิธีอันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน

นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมทำพิธีอันเชิญพระชมพูนุทพุทธปฏิมากร จากวัดกองลมมาประดิษฐาน ณ ซุ้มพระประตูทางเข้าโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ปิดทองพระทั้งในซุ้มประตูทางเข้า-ออกโงเรียน และบรรจุแผ่นทองใต้ฐานพระเพื่อความสิริมงคล ซึ่งความหมายของพระชมพูนุทปฏิมากร มาจาก ชมพูนุท หมายถึง ทองคําเนื้อบริสุทธิ์ (ในคัมภีร์ไตรภูมิกล่าวว่าเกิดใต้ต้นหว้า) ใช้ว่า ชามพูนท ก็มี. (ส. ชามฺพูนท ว่า เกิดในแม่นํ้าชมพูนที). ซึ่งเป็นสีชมพูตามสีของโรงเรียน และ ปฏิมากร หมายถึง รูปแทนองค์พระพุทธเจ้า

Add Comment