ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีอันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน

ด้วยโรงเรียนบ้านกองลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 จะประกอบพิธีอัญเชิญพระชมพูนุทพุทธปฏิมากร เพื่อให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองได้กราบไหว้บูชาในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้โรงเรียนบ้านกองลม จึงขอเชิญท่านร่วมทำบุญในพิธีอันเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีกิจกรรมตักบาตรเงินสด พระสงฆ์ 5 รูป ทั้งนี้ขอสนับสนุนแผ่นทองราคาแผ่นละ 19 บาท และแผ่นทองคำเปลว แผ่น 5 บาท หรือตามจิตศรัทธา สามารถบูชาได้ที่โรงเรียนบ้านกองลม เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวจัดซื้อซุ้มและสร้างฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้งจัดบูรณะศาลาพระพุทธรูปหลังเก่าบริเวณประตูทางออก เพื่อความงดงามและสิริมงคลต่อไป ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้ประทานพร ดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญเทอญ

Add Comment