ประกาศวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ 11 ธันวาคม

ทางโรงเรียนได้มีการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว (หยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์ที่ 10-11-12-13 ธ.ค.63)

Add Comment