วันวชิราวุธ 2563

เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านกองลม นำโดย นางอาทิตยา สารอุยี่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวชิราวุธ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านกองลม โดยได้จัดพิธีถวายราชสดุดีวางพวงมาลาเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่6 ผู้เป็นบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี

โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในช่วงบ่าย ของลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามเพื่อพื้นที่รับผิดชอบ

Add Comment