ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนบ้านกองลมได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นายเพิก  พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวนโยบาย การดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2  หลังจากนั้น ผู้ปกครองได้เข้าชั้นเรียนเพื่อรับผลการเรียนและพบปะครูประจำชั้น เพื่อคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายในชั้นเรียนและระดับโรงเรียน

Add Comment