วันกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2563 แด่ คุณครูจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์

วันที่ 28 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านกองลม นำด้วยนายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกองลม พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอเวียงแหง ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แด่คุณครูจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์ ณ ห้องประชุม 70 ปี 

และวันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านกองลมได้จัดกิจกรรม กตเวทิตาจิต เกษียณ อายุราชการ 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตลอดชีวิตการรับราชการครู ของคุณครูจารุพรรณี กิตติพรไพโรจน์ มีการกล่าวความรู้สึก ขับเสภา และร้องเพลง โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้งใจ

Add Comment