ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ปี 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมก้าวนี้เพื่อเด็กน้อย ปี 2 เป็นกิจกรรมเดินการกุศลโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มจาก วัดฟ้าเวียงอินทร์ไปจนถึงข่วงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment