วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกองลมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน

Add Comment