วันไหว้ครู ประจำปี 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีไหว้ครู เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีแบบเรียบง่าย รักษาระยะห่างตามมาตรฐานการป้องกันไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังได้มอบเข็มให้แก่สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Add Comment