ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายเพิก พงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและตัวแทนนักเรียนได้นำเทียนพรรษาถวายให้แก่วัดกองลม วัดพระธาตุปุกกู่ข้าว และวัดแม่หาด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

Add Comment