สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและดูมาตรการการป้องการไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านกองลม

Add Comment