การประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน ของโรงเรียนบ้านกองลม จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่25650921134500
แจ้งกำหนดการวิชาการโรงเรียน ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม256525650920174247
การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร)25650920143131
นักเรียนรับทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระอาจารย์สมาน สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระธาตุปักกู่ข้าว25650830163000
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650830162145
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650826175125
ประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน25650819205000
โรงเรียนบ้านกองลม ต้อนรับโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม หลักสูตรฐานสมรรถนะ25650811173100
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 256525650811170600
ต้อนรับ นางสาวนัทนพัฒน์ มารศรี เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองลม25650805000523
ค่ายสืบสานลายศิลป์ถิ่นไตย25650804234737
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ25650727195053
Previous
1239
Next