ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน : https://drive.google.com/file/d/1JZdYYmi98-0Gsaz0q8J6F-qbVEluDCcY/view?usp=sharing

Add Comment