ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน : https://drive.google.com/file/d/1oa4ucfqfGf1_w9-DD_UULH7UEtRssIQJ/view?usp=sharing

Add Comment